Emballagen


Vi arbejder løbende med optimering af vore emballager, så der sikres størst mulig til-
fredshed hos alle brugere.

I sortimentet findes derfor en bred vifte af emballagestørrelser og -typer, som dækker behovet hos enhver bruger. Uanset størrel-
sen af det løbende forbrug finder vi det af-
gørende vigtigt, at emballagestørrelsen modsvarer forbrugsmængden, så den ost, der serveres, altid er så frisk som over-
hovedet muligt.

For at sikre friskheden er de fleste vare-
numre i skiveost forsynet med en praktisk genluk-film, så osten holder sig frisk til sidste skive.


Alle anvendte emballage-folier er dokumen-
teret fødevaregodkendte, og produkterne pakkes hygiejnisk i emballager med enten beskyttende atmosfære eller vakuum.

For at optimere brugervenligheden inden for skiveost anvender vi en række forskellige måder at placere osten på i pakningen. I nogle emballagetyper placeres skiverne taglagt, i andre typer zig-zag-lægges skiverne i stakke, og i andre emballager bruger vi "mellemlægspapir", så skiverne altid er lette at skille ad.


Alle varer er forsynet med en entydig farvekodning, så man også i en travl hverdag har mulighed for at se forskel
på produkter, der har forskellig lagrings-
grad. Mild ost er således altid rød, mellem-
lagret ost er blå, lagret ost er grøn og ekstra lagret ost er sort. På denne måde minimeres risikoen for fejl i det daglige.