I familieeje

I familieeje


Da grosserer Jørgen Bent Jacobsen og fru Ingrid i begyndelsen af 50'erne startede med at skære og pakke styk-ost, gjorde de sig næppe nogen forestilling om den rivende virksomhedsudvikling, de var ved at sætte i gang. Som tiden gik, og omsætningen udviklede sig, blev der bygget nyt og investeret i nye maskiner.

Og så blev der igen bygget nyt og investeret i nye maskiner. Og så blev der igen bygget nyt. Ja, faktisk helt frem til 2004, hvor den seneste af de store bygningsudvidelser blev taget i brug.


Efter grundlæggeren Jørgen Bent Jacobsens død i 1998 har de 2 sønner, Søren og Finn Jacobsen, overtaget virksomheden, der nu drives videre som familieejet aktieselskab.

Siden gennemførelsen af generationsskiftet har der ud over bygningsudvidelser løbende været investeret massivt i det mest moderne produktionsudstyr, hvor der fokuseres på såvel fødevaresikkerhed som på arbejdsmiljø og fleksibilitets-baseret, rationel drift.