Rationel og fleksibel produktion


Siden virksomhedens start i 1949 er der løbende bygget om og bygget til. Den seneste helt store udbygning er således indviet i 2004. Baggrunden for udvidelserne har naturligvis været en markant styrkelse af virksomhedens position i markedet, og formålet har været en løbende optimering af produktionsforløbet. Herved er den rationelle produktion blevet sikret, samtidig med at det fleksible produktionsforløb er blevet yderligere styrket.

Ud over investeringer i bygningsdelen er der investeret betydeligt på produktions-
siden, så virksomheden i dagråder over tidens mest udviklede maskiner inden for skiveskæring, rivning og pakning. Disse investeringer sikrer en rationel og fleksibel drift, hvor alle krav til fødevare-
hygiejne og arbejdsmiljø samtidigt er optimeret.

Landsdækkende distribution
Alt foodservice-salg sker gennem landsdækkende fødevare-grossister, som betjener alle kundesegmenter i den professionelle sektor. Det betyder, at vore produkter i dag anvendes bredt i markedet. Lige fra f.eks. den lokale café til hoteller, restauranter, sygehuse og andre institutionskøkkener over alt i landet.


Salget til de private husholdninger sker gennem udvalgte dagligvarebutikker, hvor vi leverer varen gennem landsdækkende eller lokale dagligvaregrossister.

Al levering til vore grossister sker i samarbejde med eksterne køledistributører, som gennem et årelangt samarbejde har dokumenteret både evnen og viljen til at yde vore kunder optimal service. Året rundt og på såvel store som mindre leverancer.